Nyhetsarkiv

«JUL PÅ KORTANES » en formidabel suksess

Til sammen 524 barn har deltatt i " Jul på Kortanes" i desember. - Dette har vært en formidabel suksess, sier daglig leder Rune Endresen i Stiftelsen Haugesjøen. Seilloftet, Snekkerverksted og Jaktastuå på Trafikkhuset var hovedarenaene for 16 forestillinger som ble kjørt i samarbeid med Scenekraft. " Jul på Kortanes" var nest siste etappe i årets omfattende " På Tur og Tokt" - satsing med støtte av BUF-dir. og de statlige midlene rettet mot positive tiltak for barn i lavinntektsfamilier. Aanensen og Sele i aksjon. - Stiftelsen har aldri hatt så mange deltakere på denne type arrangementer på så kort tid, sier Rune Endresen og takker skuespillerne Elsa Aanensen og Nina Sele for deres kreative innsats. De to skuespillerne fortalte barna hvordan det var å feire familie-jul i Haugesund for 100 år siden, lagt inn i et hendelsesforløp og dramaturgi som tydeligvis engasjerte barna. Etter hver forestilling sørget frivillige fra stiftelsen for å servere herlig julegrøt til samtlige gjester, noe mange også satt pris på. Mange ekstraporsjoner ble servert på samtlige forestillinger. Takker for godt samarbeid I løpet av de to ukene forestillingene ble gjennomført på, rykket det inn store grupper barnehagebarn, småskoleelever fra Hauge, Lillesund og Brakahaug skoler, barn og foreldre fra Risøy Vel og Enestående familier og barn og unge fra Senter for pårørende i vanskeligstilte familier. Rune Endresen takker for godt samspill med samtlige. Han viser samtidig til at Stiftelsen Haugesjøen de seinere årene har gjort mye for å understøtte kommunens og regjeringens satsing på å bedre hverdagen for barn og unge som lever i bydeler der de har behov for gode opplevelser i fellesskap med andre jevnaldrende. Vellykket sjørøvertokt. På ettersommeren hadde stiftelsen for eksempel en tilsvarende suksess med sjørøvertokt, også her i et artig samarbeid med Scenekrafts skuespillere. Ungene dro på skattejakt til Vibrandsøy om bord i " Johanne Karine " , ble frastålet skatten av sjørøvere ombord i " Kaia", vant over sjørøverne og der dramatikken toppet seg da sjørøverdronning Nina Sele som straff måtte gå planken midt ute i sundet mellom Risøy og Hasseløy. Hun måtte gå planken mange ganger, bivånet av storøyde unger som støttet både de snille og de slemme. - Vår intensjon er å fortsette denne satsingen i 2020, sier Rune Endresen. Forutsetningen er selvsagt at stiftelsen forsetter å kunne dra nytte av de midlene som staten stiller til disposisjon til denne type prosjekter. TEJ.

Les mer

JOBBSEMINAR I GDANSK

Vi var på jobbseminar i Gdansk –Ei helt nødvendig arbeidsøkt for både styret og administrasjonen i stiftelsen, sa styreleder Norman Thune underveis i helgeseminaret som nylig ble avholdt i gamlebyen i Gdansk.    Styret i stiftelsen har tradisjon for å kjøre et slikt arbeidsseminar tidlig på året både for å legge rammer for virksomheten, men også å drøfte og klargjøre foreslåtte forbedringstiltak. Norman Thune viser til at tiden de har til disposisjon på styremøtene ofte kan være for knapp til å gå dypere inn i analyser av virksomheten. Det kan da være en fordel å komme seg bort ei helg for å borre seg skikkelig inn i materien. Flere andre saker ble også drøftet på helgeseminaret. På programmet sto: revisjon oppfølgingsbok, systemrevisjon prosedyrer, revisjon rettighetsdokument, drift og administrasjon av våre fartøyer, styrets oppgaver og behov samt drift Stiftelsen Haugesjøen oppgaver og ansvar. Det ble også tid til tanker rundt mannskapspool” Johanne Karine” og” Kaia”. Ønsker om å få på beina vår tidligere venneforening ble også samtaleemne i Gdansk. –Vi fikk gjort mye, slår Norman Thune fast da han igjen sto på Helganes etter hjemreisen. Og legger til: –Selvsagt er det sosiale viktig med turer som dette. Gdansk er en eldgammel havneby og flotte omgivelser for kystkulturfolket fra havnebyen sørvest i Norge.  

Les mer

–Gledelig å se den positive utviklingen!

-Dette viser at vi virkelig har klart å omstille oss til en ny hverdag som leverandør til NAV av arbeidsforberedende trening (AFT) for ungdom, sier en meget fornøyd daglig leder Runde Endresen. Stiftelsen besto Equass-revisjonen med glans. I desember hadde stiftelsen to-dagers-besøk Kjell M. Nedler, en av landets Equassrevisorer for en total gjennomgang av våre kvalitetssikrings-systemer. Han var den som reviderte oss aller første gang for sju år siden. Han oppsummerer årets revisjon blant annet på følgende måte: –Jeg hadde gleden av å være revisor ved den første sertifiseringsrevisjonen i 2012 og det er svært gledelig å se den positive utviklingen som er gjennomført i stiftelsen. HS lever virkelig opp til sine kjerneverdier: Kunnskap gir trivsel og muligheter. Her gjennomføres kunnskapsheving gjennom praktiske oppgaver som gir økt empowerment gjennom mestring, samarbeid og økte sosiale ferdigheter. Noen forbedringer Kjell M. Nedler konkluderer etter gjennomgangen av en omfattende dokumentasjon og intervjuer med interessepartene er det verifisert at Stiftelsen Haugesjøen sin tjenesteleveranse er i samsvar med kravene i Equass Assurance standard. Noen småting har han påpekt i form av forslag til forbedringer. Det dreier seg blant annet om tidsrammene for evaluering av måloppnåelse, at stillingsinstruksene også bør inneholder krav til kompetanse og en anmodning om mer regelmessig repetisjon til brukerne om etiske retningslinjer, rettighetsdokument og IAP/Oppfølgingsplan. Ønsker utvidet tiltak< Rune Endresen viser til at dette er den tredje Equass-revisjonen som stiftelsen har gjennomgått som tiltaksarrangør og den første etter omleggingen til AFT-tiltak med unge mellom 18-25 år som målgruppe. Gjennomgangen av alle interne rutiner, prosedyrer og faglige arbeidsmåter er svært omfattende og krevende og er den samme om antall tiltaksplasser er få eller mange. Han legger ikke skjul på at stiftelsen ønsker seg 3-5 flere tiltaksplasser og krysser fingrene for at denne gode tilbakemeldingene fra Equass også kan motivere NAV til å vurdere dette ønsket. –Ser en på resultatene vi har oppnådd med 80 prosent overgang fra tiltak til lønnet arbeid, er det ikke tvil om at vi leverer, sier Endresen og legger til: –Og vi har plass til flere. Equass-sertifiseringen gjelder for tre år.

Les mer

Oppussing av dekkshus – Kaia

  Vi er nå i gang med å pusse opp det midtre dekkshuset til hønerævskøyta Kaia.

Les mer

Reparasjon av hagemøbler for kunde

Vi fikk forespørsel om å reparere et sett hagemøbler som bar preg av stor slitasje og lite vedlikehold. Jobben gikk ut på å fjerne råteskader, få alle deler til å henge sammen og til slutt behandle dem med olje. Vi tok på oss jobben, og her er resultatet 15310968_10158735898485206_1815712357_o 15321573_10158735898685206_22550472_o 15387499_10158735898350206_384843553_o15321446_10158735898220206_3347796_o15302487_10158735897785206_375434954_o

Les mer

Fisketur med Johanne Karine

Mandag 10. Oktober rigget vil til båten for en dag på sjøen med fisking og grilling. Turen gikk til utsiden av Røvær, der vi dro ombord bøttevis med makrel, lyr og torsk. 14599755_10158411958930206_300295729_o 14585815_10158411958655206_902598783_o 14632697_10158411960455206_447556405_o 14632620_10158411959145206_1104325626_o 14632549_10158411959580206_486467711_o 14599935_10158411959775206_594293954_o 14632721_10158411960350206_1397564612_o 14678033_10158411959280206_1584525484_o14646807_10158411958825206_1596749461_o 14646825_10158411959935206_1570203455_o 14672741_10158411958580206_844720732_o 14677894_10158411958990206_1424252707_o

Les mer

Tur til Preikestolen

Onsdag 5 oktober tok vi turen til Preikestolen, i flott høstvær hadde vi en nydelig tur 14550536_10158387304920206_1327882625_o 14550789_10158387303470206_1564581995_o 14551002_10158387304195206_1158830521_o 14585774_10158387305285206_542953421_o 14585791_10158387303670206_2068457327_o

Les mer

Trial kjøring

På onsdag var vi igjen på motorsenteret på årabrot for å slite oss ut me aktiviteten trial. Høsten har  ankommet for fullt, så det var våte og sørpete løyper, men dette stoppet ikke en gjeng med motiverte karer.     14522602_10158351137635206_563991052_o 14536906_10158351137800206_1872314447_o 14483696_10158351138060206_656423611_n 14466209_10158351136565206_1999627929_o

Les mer

Hugging av gammel trebåt

Vi holder på å hugge en gammel tresnekke som hadde sett sine siste dager på sjøen. 14139470_10158185529765206_247626352_o 14152150_10158185530175206_1723216977_o 14163558_10158185528910206_1996124085_o 14191282_10158185530040206_1173130362_o

Les mer

Oppdrag for Naturbakst.

Vi holder nå på med oppussing av bordene til Naturbakst. Jobben går ut på å pusse ned bordene, behandle overflatene med ny farge, minske bredden og senke ned en glassplate i midten.   14191568_10158184496940206_845872188_o 14191443_10158184496845206_2127640156_o 14139351_10158184496870206_1259401803_o 14163601_10158184497270206_2014806255_o                                    

Les mer

Sommeravslutning

Avslutningen før sommeren ble en båttur med "Johanne Karine" til Espevær.     13570123_10157860794525206_866981253_o13548827_10157860794300206_2046673310_o13549141_10157860793005206_459130055_o13524135_10157860793585206_1245903666_o             13570188_10157860793495206_1495173009_o   13524036_10157860793115206_585686497_o   13548922_10157860793815206_1812922203_o 13575505_10157860793985206_1127644052_o                                                    

Les mer

Vedlikehold på tresnekken «Lodden»

Tresnekken "Lodden" sto nå for tur til å få en liten opprystning. Båten ble tatt opp på land i forje uke, da ble den spylt og skrap ren for groe. Det er nå blitt påsmørt grunning under vannlinjen, og pusset ned på store deler av skrogsidene. skroget skal nå behandles med rå linolje før den igjen blir lakket og bunnsmørt, propellen skal slipes og sink skal skiftes før båten skal ut på sjøen igjen.   13499586_10157822449670206_1348518602_o 13499901_10157822449275206_634697944_o 13523931_10157822449035206_1700322208_o 13517956_10157854128610206_1349872366_o                 13549085_10157854133370206_256703486_o 13569890_10157854127320206_975852270_o 13509810_10157854128145206_2070010666_o                      

Les mer

Aktiv fritid – Trial

Denne onsdagen tok vi turen til vårt motorsenter på årabrot for å kjøre trial. Det ble trening på balanse og bruk av clutch, noe som må være på plass for å kunne kjøre i mer utfordrende terreng.

13334267_10157725071505206_511490472_o13321044_10157725071425206_1601981979_o13340932_10157725071460206_712162660_o13324453_10157726273550206_1139364879_o    

Les mer

Aktiv fritid – fisketur

Onsdag er dagen for aktiv fritid, i solskinn dro vi ut mot bokkøy for å fiske. Kort tid etter vi hadde sluppet ut snøret, bet den første fisken på, vi fikk både torsk, lyr og sei. Da vi kom til land ble fisken tilbredt og lagt på grillen. Fiskene med tilbehør ble dagens lunsj. Det ble konkludert med at dette var en veldig vellykket fisketur som gav mersmak.   13282388_10157692621505206_2030451123_o 13288689_10157692621430206_1542051802_o 13288774_10157692621070206_751336248_o13287918_10157692621350206_1898993084_o13288089_10157692621260206_1927758727_o13288290_10157692621175206_751572267_o

Les mer

Avretting av terrasse

I dag var vi hos en kunde og rettet av en terrasse der grunnen hadde seget. Vi måtte forsterke festene i bakken og gjekke opp drageren. Når vi hadde funnet høyden på terrassen la vi inn ny understøttelse under stolpene. Dette resulterte i en terrasse som var i vater og en fornøyd kunde.   13271896_10157686666505206_1338200253_o 13275498_10157686666690206_1307405408_o 13275484_10157686666300206_587115737_o  13282784_10157686666200206_59870923_o

Les mer

Oppussing av tresnekken «Lodden»`sin motor

I vinter ble motoren som står i tresnekken "Lodden" tatt inn for reperasjon og oppussing. Lagrer har blitt skiftet, skifting av filtre samt byttet olje. Motoren er nå blitt lakkert med orginal saab - båtmotor fargen (blå) og montert tilbake i båten.   13224199_10157639234150206_577430202_o    13180917_10157629643555206_1944910804_n 13183029_10157629671855206_1623898459_n

Les mer

Aktiv Fritid – Tur til Røldal

Stiftelsen Haugesjøen [video width="576" height="320" mp4="http://haugesjoen.no/wp-content/uploads/2016/01/video-1453985295-2.mp4-2.mp4"][/video] Vi hadde en meget vellykket Snowboard-tur til Røldal i går.

Les mer

Oppussing på Haugesjøen.

Vi holder på med oppussing på Haugesjøen. Vi holder på med å lage nytt toalett, legger nytt gulv og fikser uteplassen. Her er noen bilder fra arbeidet. [gallery]

Les mer

På tokt med Høgskolen

Tirsdag 9. november dro 14 friluftsstudenter og en lærer fra Høgskolen på Stord på tokt med "Johanne Karine". Det var klart vær og kaldt.

Les mer

Johanne Karine på skoletokt

Som en forberedelse til kurs i båtførerprøven mønstret 9 skoleelver på "Johanne Karine" for et seilingstokt i Ryfylkebassenget. Elevene mønstret på som mannskap og alle måtte ta sin tørn i byssa, i riggen og til rors.

Les mer

Tokt og båtførerprøven for arbeidsledig ungdom.

Fra tirsdag 7. til 9. september arrangerer vi tokt sørover i Ryfylkebassenget for arbeidsledig ungdom i alderen 19 - 25 år.  I oktober møtes deltagerne igjen for å ta båtførerprøven. Alle utgifter til tokt og båtførerprøven er dekket.

Les mer

Skutetreff på Kortanes

Tirsdag 3. august hadde jaktene Mathilde og Caroline af Sandnes og galeasen Svanhild et kort stopp på Kortanes på ferden til Fjordsteam i Florø.

Les mer

Ro i skolen 2010

Mandag 14.06 arrangerte vi aktivitetsdag på Vibrandsøy for en tredjeklasse fra Brakahaug barneskole. Tirsdag 15.06 var det en fjerdeklasse fra Hauge skole som fikk prøve seg. Elevene ble delt inn i tre grupper. Gruppene roterte slik alle elevene deltok på alle aktivitetene. En gruppe hentet krabber med Stiftelsens gamle snekke, en gruppe ble med ”Kaia”ut på tur, mens den siste ble igjen i Løvågen for å ro.

Les mer

Restaurering av Wrangellhuset

Restaureringen av Wrangellhuset har startet.

Les mer

Johanne Karine på messe i Stavanger

Det var fremdeles snø på kaia i Stavanger da Johanne Karine startet sesongen med tur til Stavanger 10 mars 2010.

Les mer