Kontakt oss

Åpent: Kl. 08.00 til kl. 15.00. T: 52 71 33 20. Vakttelefon etter kl. 15.00 M: 99 47 67 05
E-post: stif-hau@online.no

Administrasjon:

Daglig leder M: 900 17 350
E-post: rune@haugesjoen.no
Nav koordinator 52 71 33 20 / 99 47 67 05
E-post: stif-hau@online.no
Kontaktperson ombord i Johanne Karine M: 94 17 08 33
E-post: stif-hau@online.no
Bestilling av Johanne Karine / Kaia T: 52 71 33 20
E-post: stif-hau@online.no