Om oss

Stiftelsen Haugesjøen ble stiftet  17.06.1981. Stiftelsens formål er å drive yrkesmessig attføring, sosial og kulturell virksomhet uten økonomisk utbytte gjennom aktivisering av  ungdom. I stiftelsens virksomhet skal det legges særlig vekt på maritim kystkultur gjennom bevaring av fartøyer og sjøhus. Stiftelsen har siden starten holdt til i de gamle sjøhusene på Kortanes, nord på Risøya.   Styret er stiftelsens høyeste organ og skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmer utnevnes av Styret. Stiftelsens styre avgjør hvilke aktiviteter som stiftelsen til enhver tid engasjerer seg i.

Ansatte:

Rune Endresen, Daglig leder
Anne Gunn Antonisen, Koordinator Nav, kontor/adm
Johannes Tvedt, arbeidsveileder

 

 

 

 

Nåværende styre:

Norman Thune, styreformann
Sveinung Stensland, styremedlem
Terje Emil Johannessen, styremedlem
Rune Endresen, styremedlem
Johannes Tvedt,  styremedlem.