JOBBSEMINAR I GDANSK

Vi var på jobbseminar i Gdansk

–Ei helt nødvendig arbeidsøkt for både styret og administrasjonen i stiftelsen, sa styreleder Norman Thune underveis i helgeseminaret som nylig ble avholdt i gamlebyen i Gdansk. 

 

Styret i stiftelsen har tradisjon for å kjøre et slikt arbeidsseminar tidlig på året både for å legge rammer for virksomheten, men også å drøfte og klargjøre foreslåtte forbedringstiltak. Norman Thune viser til at tiden de har til disposisjon på styremøtene ofte kan være for knapp til å gå dypere inn i analyser av virksomheten. Det kan da være en fordel å komme seg bort ei helg for å borre seg skikkelig inn i materien.

Flere andre saker ble også drøftet på helgeseminaret. På programmet sto: revisjon oppfølgingsbok, systemrevisjon prosedyrer, revisjon rettighetsdokument, drift og administrasjon av våre fartøyer, styrets oppgaver og behov samt drift Stiftelsen Haugesjøen oppgaver og ansvar.

Det ble også tid til tanker rundt mannskapspool” Johanne Karine” og” Kaia”. Ønsker om å få på beina vår tidligere venneforening ble også samtaleemne i Gdansk.

–Vi fikk gjort mye, slår Norman Thune fast da han igjen sto på Helganes etter hjemreisen. Og legger til: –Selvsagt er det sosiale viktig med turer som dette. Gdansk er en eldgammel havneby og flotte omgivelser for kystkulturfolket fra havnebyen sørvest i Norge.

 

Lagt inn: 26.02.19

‹ Tilbake til forsiden