Restaurering av Wrangellhuset

Restaureringen av Wrangellhuset har startet.

Huset som ble bygget på 1840-tallet er truet av råte og lekkasje. Høsten 2009 ble valmet takflate helt nord på bygget og deler av konstruksjonen gjenoppbygd etter gamle metoder. Spiker ble byttet ut med plugger og elektriske høvler ble byttet ut med øks.

Lagt inn: 19.03.10

‹ Tilbake til forsiden