«JUL PÅ KORTANES » en formidabel suksess

Til sammen 524 barn har deltatt i » Jul på Kortanes» i desember.
– Dette har vært en formidabel suksess, sier daglig leder Rune Endresen i Stiftelsen Haugesjøen.

Seilloftet, Snekkerverksted og Jaktastuå på Trafikkhuset var hovedarenaene for 16 forestillinger som ble kjørt i samarbeid med Scenekraft. » Jul på Kortanes» var nest siste etappe i årets omfattende » På Tur og Tokt» – satsing med støtte av BUF-dir. og de statlige midlene rettet mot positive tiltak for barn i lavinntektsfamilier.

Aanensen og Sele i aksjon.
– Stiftelsen har aldri hatt så mange deltakere på denne type arrangementer på så kort tid, sier Rune Endresen og takker skuespillerne Elsa Aanensen og Nina Sele for deres kreative innsats. De to skuespillerne fortalte barna hvordan det var å feire familie-jul i Haugesund for 100 år siden, lagt inn i et hendelsesforløp og dramaturgi som tydeligvis engasjerte barna.
Etter hver forestilling sørget frivillige fra stiftelsen for å servere herlig julegrøt til samtlige gjester, noe mange også satt pris på. Mange ekstraporsjoner ble servert på samtlige forestillinger.

Takker for godt samarbeid
I løpet av de to ukene forestillingene ble gjennomført på, rykket det inn store grupper barnehagebarn, småskoleelever fra Hauge, Lillesund og Brakahaug skoler, barn og foreldre fra Risøy Vel og Enestående familier og barn og unge fra Senter for pårørende i vanskeligstilte familier. Rune Endresen takker for godt samspill med samtlige. Han viser samtidig til at Stiftelsen Haugesjøen de seinere årene har gjort mye for å understøtte kommunens og regjeringens satsing på å bedre hverdagen for barn og unge som lever i bydeler der de har behov for gode opplevelser i fellesskap med andre jevnaldrende.

Vellykket sjørøvertokt.
På ettersommeren hadde stiftelsen for eksempel en tilsvarende suksess med sjørøvertokt, også her i et artig samarbeid med Scenekrafts skuespillere. Ungene dro på skattejakt til Vibrandsøy om bord i » Johanne Karine » , ble frastålet skatten av sjørøvere ombord i » Kaia», vant over sjørøverne og der dramatikken toppet seg da sjørøverdronning Nina Sele som straff måtte gå planken midt ute i sundet mellom Risøy og Hasseløy. Hun måtte gå planken mange ganger, bivånet av storøyde unger som støttet både de snille og de slemme.
– Vår intensjon er å fortsette denne satsingen i 2020, sier Rune Endresen. Forutsetningen er selvsagt at stiftelsen forsetter å kunne dra nytte av de midlene som staten stiller til disposisjon til denne type prosjekter.
TEJ.

Lagt inn: 16.01.20

‹ Tilbake til forsiden