–Gledelig å se den positive utviklingen!


-Dette viser at vi virkelig har klart å omstille oss til en ny hverdag som leverandør til
NAV av arbeidsforberedende trening (AFT) for ungdom, sier en meget fornøyd daglig
leder Runde Endresen. Stiftelsen besto Equass-revisjonen med glans.

I desember hadde stiftelsen to-dagers-besøk Kjell M. Nedler, en av landets Equassrevisorer for en total gjennomgang av våre kvalitetssikrings-systemer. Han var den som
reviderte oss aller første gang for sju år siden. Han oppsummerer årets revisjon blant annet
på følgende måte:
–Jeg hadde gleden av å være revisor ved den første sertifiseringsrevisjonen i 2012 og det er
svært gledelig å se den positive utviklingen som er gjennomført i stiftelsen.
HS lever virkelig opp til sine kjerneverdier: Kunnskap gir trivsel og muligheter. Her
gjennomføres kunnskapsheving gjennom praktiske oppgaver som gir økt empowerment
gjennom mestring, samarbeid og økte sosiale ferdigheter.

Noen forbedringer
Kjell M. Nedler konkluderer etter gjennomgangen av en omfattende dokumentasjon og
intervjuer med interessepartene er det verifisert at Stiftelsen Haugesjøen sin
tjenesteleveranse er i samsvar med kravene i Equass Assurance standard. Noen småting har
han påpekt i form av forslag til forbedringer. Det dreier seg blant annet om tidsrammene for
evaluering av måloppnåelse, at stillingsinstruksene også bør inneholder krav til
kompetanse og en anmodning om mer regelmessig repetisjon til brukerne om etiske
retningslinjer, rettighetsdokument og IAP/Oppfølgingsplan.

Ønsker utvidet tiltak<

Rune Endresen viser til at dette er den tredje Equass-revisjonen som stiftelsen har
gjennomgått som tiltaksarrangør og den første etter omleggingen til AFT-tiltak med unge
mellom 18-25 år som målgruppe. Gjennomgangen av alle interne rutiner, prosedyrer og
faglige arbeidsmåter er svært omfattende og krevende og er den samme om antall
tiltaksplasser er få eller mange. Han legger ikke skjul på at stiftelsen ønsker seg 3-5 flere
tiltaksplasser og krysser fingrene for at denne gode tilbakemeldingene fra Equass også kan
motivere NAV til å vurdere dette ønsket.
–Ser en på resultatene vi har oppnådd med 80 prosent overgang fra tiltak til lønnet arbeid,
er det ikke tvil om at vi leverer, sier Endresen og legger til:
–Og vi har plass til flere.
Equass-sertifiseringen gjelder for tre år.

Lagt inn: 24.01.19

‹ Tilbake til forsiden