Kystkultur

Bevaring av sjøhus og vern av gamle fartøyer har vært en hovedoppgave for Stiftelsen Haugesjøen siden 1981. Det betyr blant annet at Stiftelsen jobber for å holde i hevd kunnskaper om gamle byggeskikker og lokal historie knyttet til virksomheten som har vært på Kortanes.

Våre båter