Reparasjonsverksted

Verkstedet er utgangspunkt for forefallende arbeid på anlegg og utstyr.