Reparasjonsverksted

Reparasjonsverkstedet til Stiftelsen brukes til daglig av skolen på Haugesjøen. Verkstedet er utgangspunkt for forefallende arbeid på anlegg og utstyr.