Reparasjonsverksted

Verkstedet er utgangspunkt for forefallende arbeid på anlegg og utstyr.

Reparasjonsverkstedet kan ved ledig kapasitet ta imot oppdrag fra eksterne kunder.