Sjøhus

MHB-F.001717. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Karmsund Folkemuseum. Ukjent tidspunkt. En hvitmalt galeas lesser eller losser salt ved Wrangellhuset.

MHB-F.001717. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Karmsund Folkemuseum. Ukjent tidspunkt. En hvitmalt galeas lesser eller losser salt ved Wrangellhuset.

Sjøhusene på Kortanes er blant de eldste i Haugesund. Wrangellhuset ble bygget i 1840 og er dermed eldre enn selve byen. Haugesund ble som kjent skilt ut fra Torvastad kommune og gitt status som ladested i 1854. Wrangelhuset – det med to vindehus og gavlespisser – tilhørte i 1840 årene to kjøpmenn fra Bergen, Wentzel og Nicolai Nicolaisen. Wrangelhuset er den eneste bygningen i Haugesund som klart avspeiler gamle bånd til Bergensarkitekturen. Sjøhusene ble oppført som sildesalteri og det var losjihus med køyer for sildearbeiderne der. Sjøhusene på Kortanes skiftet eier flere ganger frem mot århundreskiftet.

Fra 1890 er Wrangellhuset eid av skipsreder og sildeeksportør, H.M. Wrangell – derav navnet. I ca. 80 år fremover ble sjøhuset brukt som saltlager. Det sørligste av de to nåværende sjøhusene, Trafikkhuset, ble overtatt av Wrangell i 1928. Huset er sannsynligvis oppført samtidig med Wrangellhuset. I 1974 ble det nordligste sjøhuset revet av HMV. Den nåværende verkstedshallen ble bygget. Planen til HMV var å rive Wrangelhuset og Trafikkhuset, men søknaden ble avslått etter at Riksantikvaren engasjerte seg.

Haugesund kommune overtok på 80-tallet Wrangellhuset og verkstedshallen, mens Stiftelsen Haugesjøen overtok Trafikkhuset. Stiftelsen leier i dag verkstedshallen og Wrangellhuset av kommunen.

Restaurering av Trafikkhuset

Med støtte fra Norsk kulturminnefond ble taktekket på Trafikkhuset skiftet sommeren 2009.
Vinteren 2010 er en omfattende ombygging av 2 etasje påbegynt. Trafikkhuset skal i løpet av 2010 bli brannsikres med sprinklingsanlegg. 

Restaurering av Wrangellhuset

Høsten 2009 startet Stiftelsen Haugesjøen i samarbeid med Haugesund kommune på restaureringsjobben på Wrangellhuset. Valmet takflate i nord på huset var helt ødelagt av råte.

Det ble jobbet etter antikvariske retningslinjer både med henblikk på materialvalg og arbeidsmetoder.

Prosjekt Zephyr

I verkstedshallen på Kortanes blir meterbåten Zephyr istandsatt. Se under fartøyer for mer informasjon.