Museum

Stiftelsen Haugesjøen ble i 2005 en egen avdeling av Haugalandsmuseene. Denne delen av Stiftelsens virksomhet er adskilt fra øvrig virksomhet og avdelingen er knyttet til det nye regionmuseet gjennom egen avtale. På den måten ønsker Stiftelsen å forankre arbeidet med å bevare sjøhus og gamle båter faglig. På samme måte som museene har Stiftelsen et ønske om å forvalte kulturarven til det beste for fremtiden.

Se johannekarine.no