Arbeidsforberedende Tiltak – AFT

Stiftelsen Haugesjøen skal bidra til å styrke menneskers muligheter for deltagelse i arbeidslivet. Arbeidsforberedende Tiltak – (AFT)  skal Inspirere og motivere til deltagelse i ordinært arbeidsliv. Ungdommer i alderen 18 -25 utgjør målgruppen for tiltaket.

Mål for AFT:

  • Utarbeidelse av plan for deltakeren.
  • Avklaring av ressurser og yrkesmål.
  • Arbeidsutprøving i tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø.
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv.
  • Samarbeid med andre aktører for gjennomføring av tiltaket.

Stiftelsen Haugesjøen er lokalisert i Haugesund sentrum, nord på Risøya.   Felles lunsj hver dag. Ta kontakt for mer informasjon. Innsøking skjer via NAV, Haugesund.

Det legges til rette for at tiltaksdeltagere kan delta på  fritidsaktiviteter som:

  • Båtførerprøven
  • Fisketurer
  • Trialkjøring